สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) รับสมัครสอบตำรวจชั้นประทวน 330 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. 11-29มี.ค.67

Advertisement Advertisement   สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2567 ด้วยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดําเนินการ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ เทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ยศสิบตํารวจตรี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับหมู่ สายงานตรวจคนเข้าเมือง ในสังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 โดยวิธีการสอบแข่งขัน ตําแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร ตําแหน่งผู้บังคับหมู่ สายงานตรวจคนเข้าเมือง ในสังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 จํานวน 330 อัตรา ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ อก.1 Advertisement – อายุ 18-35 ปี เพศ ชาย/หญิง – วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า – ต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ – ภาษาอังกฤษ […]

แม่ค้ารับหิ้วระวัง! ตม.คุมเข้ม ระดมสกัดหิ้วของแบรนด์เนมหนีภาษี

  พ.ต.อ.เชิงรณ ริมผดี รอง ผบก.ตม.2 ในฐานะรองโฆษก สตม.เผยว่า พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผบช.สตม.ได้สั่งการ พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ ผบก.ตม.2 กรณี ให้ จนท.ตม.ด่าน ตม.สนามบินทุกแห่ง เพิ่มความเข้มการตรวจคัดกรองคนเข้าหรือออกนอกประเทศ โดยให้ความร่วมมือกับศุลกากร ประจำด่านศุลกากรสนามบินทุกแห่ง กรณี ที่ทางรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาตรการป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าและหลบเลี่ยงภาษีรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะข่าวกรณีกลุ่มผู้ค้าที่รับจ้างหิ้วสินค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศเข้ามาขายผ่านทางออนไลน์ หรือ พรีออร์เดอร์ อย่างครึกโครม โดยเฉพาะ ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ดอนเมือง โดย กรณีดังกล่าว พ.ต.อ.เชิงรณฯ เผยว่า พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ฯ ได้สั่งเพิ่มความเข้ม และขานรับ การปฏิบัติร่วมกับ ด่านศุลกากรสนามบินทุกแห่ง อย่างเต็มที่ มาโดยตลอด ทั้งนี้ ในส่วนของ จนท.ตม.สนามบิน จะมีหน้าที่ตรวจคัดกรองเฉพาะบุคคลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ตาม กฏหมายคนเข้าเมือง ส่วน จนท.ศุลกากร สนามบิน จะเป็นหน่วยรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสินค้า สิ่งของสัมภาระต่างๆ เพื่อการดำเนินการทางภาษี ตามกฏหมายศุลกากร […]

error: