สตง.อุบลราชธานี รับสมัครพนักงานขับรถ เพศชาย วุฒิ ม.3 สมัครด้วยตนเอง 4-22ก.ย.66

Advertisement Advertisement   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จังหวัดอุบลราชธานี) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 จำนวน 1 อัตรา เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (แนบเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร) วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในการขับรถยนต์ มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะตามกฎหมาย Advertisement ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 2 ถนนชยางกูร อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 4-22ก.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อ สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 045 523229 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: