รบ.สหรัฐฯเปิดปฏิบัติการที่ลำปาง ค้นหานักบิน-เครื่องบิน สูญหายสมัยสงครามโลก77ปีก่อน

Advertisement รัฐบาลสหรัฐฯส่งคณะผู้เชี่ยวชาญการค้นหาเชลยศึก-ผู้สูญหาย เริ่มปฎิบัติการค้นหานักบินอเมริกันขับเครื่องบิน P-38 ตกลำปางสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หวังนำทหารกล้าที่สูญหายไปกว่า 70 ปีกลับมาตุภูมิ เมื่อวันที่ 3 มี.ค. สถานเอกอัคราชทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทย เผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ U.S. Embassy Bangkok เล่าว่าได้เริ่มปฎิบัติการณ์ค้นหานักบินและเครื่องบินสูญหายในจังหวัดลำปางเมื่อ 77 ปีก่อน โดย ระบุว่า Advertisement เราทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับชาติของเรา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ไมเคิล ฮีธ ลงพื้นที่ปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินและนักบินของสหรัฐฯ ที่สูญหายระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ในจ.ลำปาง โดยสำนักงานค้นหาเชลยศึกและผู้สูญหายของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (DPAA) มุ่งค้นหาอย่างเต็มความสามารถ และแจ้งข้อมูลที่พบเกี่ยวกับบุคคลสูญหายให้แก่ครอบครัวของพวกเขาและชาติของเรา ขอขอบคุณเจ้าภาพชาวไทยที่ช่วยเราปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญและทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับชาติของเรา ทั้งนี้ มีรายงานว่า คณะผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานค้นหาเชลยศึกและผู้สูญหาย (DPAA) สำนักงานใหญ่ในฮาวาย กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา จำนวน 9 คน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ไทย เดินทางลงพื้นที่บ้านแม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง เริ่มปฏิบัติการค้นหานักบินอเมริกันที่สูญหายมากว่า 77 […]

error: