1มี.ค.นำคนไทยเกือบร้อยคนกลับบ้าน หนีสงครามยูเครน

Advertisement จากกรณีรัสเซียส่งกองทัพและอาวุธยุทโธปกรณ์ถล่มยูเครน อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของคนไทยในประเทศยูเครนซึ่งเป็นพื้นที่สู้รบ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ได้เผยแพร่แผนการช่วยเหลือคนไทยในยูเครนว่า ขณะนี้มีคนไทยเดินทางมาเข้าพักที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยในยูเครน ที่เมืองลวิฟ ประเทศโปเแลนด์ รวม 47 คน และมีคนไทยอีก 43 คนที่อยู่ระหว่างการเดินทางจากเมืองต่างๆ มายังเมืองลวิฟเพิ่มเติม สถานเอกอัครราชทูตได้ติดตามสอบถามความเป็นอยู่กับกลุ่มคนไทยในเมืองต่างๆ ในยูเครน ทราบว่าทั้งหมดยังปลอดภัย Advertisement โดยยังมีคนไทยอีกประมาณร้อยกว่าคนยังต้องอยู่ในเมืองที่พำนัก ไม่สามารถเดินทางออกมาได้ เนื่องจากมีการประกาศปิดเมือง หรือสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัย อาทิ เมืองมิกโคลาอีฟ มีคนไทย 7 คน เมืองคาร์คีฟซึ่งอยู่ติดชายแดนรัสเซีย มีคนไทย 12 คน อย่างไรก็ดี คนไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครนจาก 148 คน สามารถเดินทางออกมาได้แล้ว 102 คน และเข้าพักที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือแล้ว 43 คน โดยมีคนไทยที่สมรสกับชาวยูเครนและบุตร ประมาณ 40 คน ที่แสดงความประสงค์จะพำนักกับครอบครัวต่อไป Advertisement […]

error: