สงขลา ขยายเวลาเคอร์ฟิวอีก14วัน หลังพบโควิดมีแนวโน้มเพิ่มและขยายวงกว้าง

Advertisement สงขลา ขยายเวลาเคอร์ฟิว ออกไปอีก 14 วัน เพื่อควบคุมการแพร่ะบาด หลังพบโควิดที่มีแนวโน้มเพิ่ม ขึ้น ยอมรับได้วัคซีนที่ได้รับจัดไม่เป็นไปตามเป้า วันที่ 31 ก.ค.2564 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผวจ.สงขลา เปิดเผยว่า พื้นที่ จ.สงขลายังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มพิ่มขึ้นและขยายวงกว้าง จึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเร่งด่วน มีการขยายการบังคับใช้ พรก.ฉุกเฉินฉบับที่ 28 เช่นเคอร์ฟิว งดการจัดเลี้ยง ห้ามชุมนุมเกิน 5 คน ห้ามเข้าสถานที่เสี่ยง การเดินทางเข้า-ออกจังหวัด ร้านอาหารและเครื่องดื่มงดนั่งทานที่ร้าน โดยขยายเวลาออกไปอีก 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-16 ส.ค.2564 Advertisement Advertisement นายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.สงขลา เปิดเผยว่า การจัดสรรวัคซีนฉีดให้ประชาชน จ.สงขลาตามที่ได้นัดหมาย จากเดิม 250,000 โดส เหลือ 150,000 โดส จากความผิดพลาดของบริษัทผลิตวัคซีน จึงต้องมีการปรับแผนการฉีดวัคซีน […]

error: