สงกรานต์ 21 วัน เริ่มวันไหนหลังรัฐบาลเตรียมจัดงานมหาสงกรานต์ 2567

Advertisement สงกรานต์ 21 วันรัฐบาลได้ประกาศจัดงานมหาสงกรานต์ “World Songkran Festival หมุดหมายนักท่องเที่ยวทั่วโลก”  ภายหลัง UNESCO มอบประกาศนียบัตรรับรอง ประเพณีสงกรานต์ไทย ขึ้นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษย์ชาติอย่างเป็นทางการ Advertisement สงกรานต์ 21 วัน เริ่มวันไหน สงกรานต์ 21 วัน รัฐบาลกำหนดจัดงานมหาสงกรานต์ “World Songkran Festival หมุดหมายนักท่องเที่ยวทั่วโลก” เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-21 เมษายน 2567 รวมทั้งสิ้น 21 วัน จัดพร้อมกัน 76 จังหวัด และ 50 เขต นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้มอบประกาศนียบัตร (Certificate) รับรองประกาศขึ้นทะเบียน “สงกรานต์ในประเทศไทย” ประเพณีสงกรานต์เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษย์ชาติอย่างเป็นทางการ ให้แก่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมเป็นที่เรียบร้อย […]

error: