7 ข้อปฏิบัติ สำหรับผู้ติดโควิด ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 22พ.ค.นี้

Advertisement กทม. ออก 7 ข้อปฏิบัติ สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 22 พฤษภาคม 2565 มีอะไรบ้าง? นับถอยหลังเข้าคูหากากบาทเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ทั้งนี้ กทม. ยืนยันว่า ผู้ติดเชื้อโควิด 19 จะไม่ถูกตัดสิทธิเลือกตั้งแน่นอน และหากประสงค์จะเดินทางไปหย่อนบัตรลงคะแนนก็สามารทำได้ Advertisement สำหรับแนวทางปฏิบัติการเลือกตั้งสำหรับผู้ป่วยโควิด มี 7 ข้อ ดังนี้ Advertisement เตรียมอุปกรณ์ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน เจลแอลกอฮอล์ ปากกา สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการใช้บริการขนส่งสาธารณะ แนะนำให้เดินเท้าหรือใช้รถยนต์ส่วนตัว เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร แจ้งเจ้าหน้าที่ และเข้าคูหาที่จัดไว้สำหรับผู้ป่วยโควิด 19 เท่านั้น […]

error: