สกอ.รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา(ด้านภาษาอังกฤษ) วุฒิ ป.โท สมัครออนไลน์15มี.ค.-4เม.ย.62

สกอ.รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.โท ภาษา วรรณคดีทางภาษาอังกฤษ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://mua.thaijobjob.com ภายในวันที่ 15 มี.ค.-4 เม.ย.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))  

สกอ.รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.โท ด้านการศึกษา/ภาษาศาสตร์ 13-19มี.ค.62

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับ ป.โท ด้านการศึกษา หรือภาษาศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักอำนวยการ ชั้น 2 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 13-19 มี.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))  

สกอ.รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.โท ภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ สมัครออนไลน์บัดนี้-14มี.ค.62

    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 17,500-19,250 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ได้รับคุณวุฒิปริญญาโทสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ ตามที่ ก.พ. กำหนด เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://mua.thaijobjob.com บัดนี้-4 มี.ค.62 (ขยายเวลาจากเดิมภายในวันที่ 7-21 ก.พ.62) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร)) ((คลิกที่นี่เพื่อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร2))

สกอ.รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์28ม.ค.-23ก.พ.62

    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการ 1. นิติกรปฏิบัติการ 3 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. 2. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,250 บาท ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. 3. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,250 บาท ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือทางบริหารงานบุคคล หรือทางการบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กร หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://mua.thaijobjob.com ภายในวันที่ 28 […]

สกอ.รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี/ป.โททุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-9ต.ค.61

    สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา  เจ้าหน้าที่โครงการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท เจ้าหน้าที่โครงการ วุฒิปริญญาตรีโทสาขา 1 อัตรา เงินเดือน 17,500 บาท เปิดรับสมัคร 1-9 ต.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2039-5593          

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.โท2-20ก.ค.61

    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิ ป.โททุกสาขา และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.โท เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://mua.thaijobjob.com ภายในวันที่ 2-20 ก.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.โท20มิ.ย.-3ก.ค.61

    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแน่งนิติกรปฏิบัติการ วุฒิ ป.โท สาขานิติศาสตร์ (ผู้สมัครต้องสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.โท) เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://mua.thaijobjob.com ภายในวันที่ 20 มิ.ย.-3 ก.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.โท28พ.ค.-19มิ.ย.61

    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง เงินเดือน 17,500-19,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะ :  1. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์  2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทของ ก.พ. เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://mua.thaijobjob.com ภายในวันที่ 28 พ.ค.-19 มิ.ย.61  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สกอ.สั่งปิดหลักสูตรไม่ได้มาตรฐานมหา’ลัยเอกชน ป้องกันผลิต นศ.ไม่มีคุณภาพ

  หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือ กกอ. เปิดเผยรายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชน 10 แห่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนไม่ได้มาตรฐาน ล่าสุด เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยืนยันว่าเป็นจริง และได้สั่งปิดหลายหลักสูตรแล้ว ป้องกันนักศึกษาจบมาไม่มีคุณภาพ เมื่อวันที่ (16 ม.ค. 61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชน 10 แห่ง ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเปิดเผยว่าเปิดหลักสูตรการเรียน การสอนไม่ได้มาตรฐานตามระเบียบที่กำหนดไว้ จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีปัญหาเรื่องหลักสูตรติดอันดับ 1 มีหลักสูตรไม่ได้มาตรฐานมากถึง 6 หลักสูตร เช่น หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ โดยด็อกเตอร์สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เผยว่า 10 มหาวิทยาลัยเอกชนที่เปิดรายชื่อออกมา มีปัญหาเรื่องหลักสูตรที่รับนักศึกษามากเกินไป อาจารย์ผู้สอนไม่ผ่านมาตรฐานการตรวจประเมินภายใน หรือ IQA  จบการศึกษาไม่ตรงตามวิชาที่สอน ขณะนี้ได้สั่งให้แก้ไขและสั่งปิดบางหลักสูตรไปแล้ว เพื่อป้องกันการได้วุฒิการศึกษาปลอม หรือ เพิ่มบุคคลากรทางการศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐานให้กับประเทศ และช่วยนักศึกษาที่เรียนสุ่มเสี่ยงต่อการตกงาน ได้ความรู้ที่สมกับเงินที่จ่ายไป  สำหรับการตรวจสอบของ สกอ. ครั้งนี้อยู่ในช่วงปี 2559 เดือนกันยายน ถึง ตุลาคม และพบว่าบางมหาวิทยาลัย […]

1 2
error: