สิ้น “ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์” ราชบัณฑิตสาขาวรรณกรรม ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย

Advertisement สิ้น “ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์” ราชบัณฑิต สาขาวรรณกรรมร้อยแก้ว ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย (12 ก.ย.64) สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการจากไปของ ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ราชบัณฑิต นักวิชาการวรรณกรรม ผู้ทรงเกียรติคุณของแผ่นดิน ท่านจากไปอย่างสงบเมื่อวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 22.28 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช” Advertisement ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ หรือชื่อเดิม นางสาวรื่นฤทัย สัจจพันธุ์ มีประวัติด้านการศึกษาระดับปริญญาตรี อบ.35 วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส, ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านประวัติการทำงาน อาชีพข้าราชการ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ข้าราชการเกษียณอายุ, ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา […]

error: