โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา

Advertisement Advertisement   ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2564 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท (Metta International Eye Center) ครั้งที่ 2/2564 1. พนักงานเปล 1 อัตราและสำรอง วุฒิ ม.3/ม.6 2. ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตราและสำรอง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) 3. เภสัชกร 1 อัตราและสำรอง วุฒิ ป.ตรี สาขาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ โรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม Advertisement 4. พยาบาลวิชาชีพ 2 […]

error: