สำนักงานเขตห้วยขวาง-ศูนย์เอราวัณ รับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 32 อัตรา วุฒิ ม.6/ม.3 บัดนี้-28มิ.ย.67

Advertisement Advertisement   กรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ 2 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานเขตห้วยขวาง และ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ทั้งหมด 32 อัตรา สมัครได้ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ สำนักงานเขตห้วยขวาง เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท สังกัดโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 6 สำนักงานเขตห้วยขวาง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ https://webportal.bangkok.go.th/huaikhwang ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จำนวน 3 ตำแหน่ง 31 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน […]

ศูนย์เอราวัณ รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ23อัตรา

  ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 23 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2565 ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งที่รับสมัคร บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 23 อัตรา ประกอบด้วย 1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่าย 1 อัตรา : ปฏิบัติงานในวันราชการปกติ ไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาหยุดพัก ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 120.- บาท 2. ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 22 อัตรา ปฏิบัติงานเป็นผสัด ๆ ละ 8 ชั่วโมง ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 70 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่าย – ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่กรุงเทพมหานครเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน – วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ – […]

ศูนย์เอราวัณ รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 47 อัตรา

  ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ (จ้างเหมา) 47 อัตรา บัดนี้-4 ก.พ.65 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ที่กรุงเทพมหานครเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ พนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน วุฒิ ปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ เวชกรฉุกเฉิน วุฒิการศึกษาต่ำกว่า ปวช. ผ่านการอบรมหลักสูตรเวชกร ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT-B) พนักงานขับรถยนต์ (ประจำจุดจอด) วุฒิการศึกษาต่ำกว่า ปวช. และ/หรือผ่านการอบรมหลักสูตร เวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT – B) มีใบอนุญาตขับรถยนต์ สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ตั้งแต่บัดนี้-4 ก.พ.65 ในวันและเวลาราชการ (08.00 – 16.00 น.) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2220 7570 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์เอราวัณ ขยายเวลารับสมัครพนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ 4 อัตรา

  ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ขยายเวลารับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ธันวาคม 2564 ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ขยายเวลาการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ 4 อัตรา ปฏิบัติงานในวันราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ปฏิบัติงานเป็นผลัด ๆ ละ 6 ชั่วโมง (08.00 – 16.00 น. , 16.00 – 24.00 น., 00.00 – 08.00 น.) ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าวันทำการของเดือนนั้นๆ มีประสบการณ์ในการทำงานต่ำกว่า 2 ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,900.- บาท – มีประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,960.- บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ […]

ศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร รับสมัครงานวุฒิ ปวช./ป.ตรี บัดนี้-27ต.ค.60

  ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งดังต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ จำนวน 24 อัตรา 3. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงาน) จำนวน 2 อัตรา 4. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ประจำจุดจอด) จำนวน 14 อัตรา 5. ตำแหน่งเวชกรฉุกเฉิน จำนวน 7 อัตรา (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารด้านล่างนี้) ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 อาคารศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 ต.ค. 60 ในวัน เวลาราชการ (08.00 – 16.00 น.) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2220 7570 (คุณเกด ภาณุมาศ) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.ems.bangkok.go.th/download/Work/RegisWork.pdf        

error: