ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ รับสมัครผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร-คนขับรถ บัดนี้-21ต.ค.65

Advertisement Advertisement   ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 2 อัตรา – ป.ตรีทางการเกษตร (พืชไร่ พืชสวน กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพี ส่งเสริมการเกษตร) – หากมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office การบริหารจัดการเว็บไซต์ และสามารถ ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านเกษตร การส่งเสริมการเกษตร หรืองานโครงการที่เกี่ยวข้อง และสามารถ ถ่ายทอดความรู้ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และกระบวนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ตลอดจนระบบเมล็ดพันธุ์คงคลัง – หากมียานพาหนะ (รถยนต์หรือจักรยานยนต์) พร้อมใบขับขี่ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานด้วยตนเองได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และสามารถออกพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้ Advertisement 2) พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา – เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า […]

error: