ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานห้องปฏิบัติการ 29 พ.ย.-3ธ.ค.64

Advertisement Advertisement   ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม2564 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,430 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลาย (ม.6) Advertisement ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถพิมพ์ใบสมัครจากเอกสารแนบท้ายประกาศ หรือ ขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ (อาคารอำนวยการ) ที่อยู่ 218 หมู่ 6 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 […]

error: