ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี บัดนี้-15พ.ย.65

Advertisement Advertisement   ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรีทางด้านการเกษตรทุกสาขา และวุฒิอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับตำแหน่ง สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ Advertisement ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท บัดนี้-15พ.ย.65 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: