ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รับสมัครนักเกษตร วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-8ก.ย.66

Advertisement Advertisement   ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น กรมการข้าว รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนักเกษตร 1 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ที่ กพ.ให้การรับรอง Advertisement ผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ฝ่ายบริหารทั่วไป ตึกอํานวยการ ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. – 8 ก.ย. 2566 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: