ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระนอง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประมง วุฒิ ปวช.บัดนี้-11ก.ค.65

Advertisement Advertisement   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง รับสมัครรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,280 บาท วุฒิ ปวช.จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาประมงทะเล Advertisement ขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง เลขที่ 93 หมู่ที่ 3 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 กรกฎาคม 2565 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 077 – […]

เปิดให้เข้าชมฟรี! กรมประมงส่งความสุขปีใหม่ 2565 เปิดศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 39 ศูนย์

เปิดให้เข้าชมฟรี! กรมประมงส่งความสุขปีใหม่ 2565 เปิดศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 39 ศูนย์ อควาเรียม 8 แห่ง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมการจัดทำโครงการมอบของขวัญให้แก่เกษตรกรและประชาชน ซึ่งทุกปีที่ผ่านหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรฯ มีการเปิดศูนย์ศึกษา ศูนย์เรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของทางราชการให้ประชาชนเข้าชมฟรี อีกทั้ง ยังมีการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน อาทิ จุดแวะพักรถ บริการน้ำดื่ม ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางไปในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ทั้งบนถนนสายหลักและสายรองอีกด้วย โครงการดังกล่าวประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 1. เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือเปิดสถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าชมฟรี/ลดค่าบริการในช่วงเทศกาล, เปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมช่วงเทศกาล และแจกพันธุ์ไม้ 2. เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชน และเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร สำหรับกรมประมง ปีนี้ร่วมสนับสนุนโครงการฯ โดยเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจำนวน 37 […]

error: