อุทยานแห่งชาติ รับสมัครงนักวิชาการเผยแพร่ ป.ตรี 1-11มี.ค.65

Advertisement Advertisement   ศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามพื้นที่อุทยานแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชน ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ตั้งแต่วันที่ 1-11 มีนาคม 2565 ศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามพื้นที่อุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (TOR) ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา คุณสมบัติ 1. จบปริญญาตรี 2. มีความรู้ความสามารถทำ Infographic ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ได้ 3. มีความรู้ความสามารถในการจัดทำและออกแบบเว็บไซต์ได้ * เงินเดือน 15,000 บาท ** หากมีความสามารถด้านระบบฐานข้อมูลจะพิจารณาเป็นพิเศษ *** วันสอบสัมภาษณ์ มีการทดสอบการใช้โปรแกรม Photoshop หรือ illustrator Advertisement รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 11 มีนาคม 2565 ส่งเอกสารการสมัครได้ที่ E-mail : [email protected] สัมภาษณ์ วันที่ 15 มีนาคม 2565 […]

error: