MTEC รับสมัครผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย วุฒิ ป.โท วิทย์/วิศวะ รับสมัครทางอีเมล์บัดนี้-1ก.ย.66

Advertisement Advertisement   Advertisement MTEC (ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย 1 อัตรา อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ 22,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 1 ปี (การต่อสัญญาเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จ้าง) ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับ ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รับสมัครทางอีเมล์ บัดนี้-1ก.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: