ด่วน!!ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-14มี.ค.61

Advertisement   Advertisement   ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา รับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 ตำแหน่ง (อัตราจ้างรายปี) คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดังต่อไปนี้ เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบรูณ์ 3. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมตัดต่อ Edius หรือ Adobe premiere pro 4. ปฏิบัติงานที่ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา Advertisement รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 14 มีนาคม 2561 ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ ชั้น 2 ส่วนเทคนิคโทรทัศน์ ฝ่ายตัดต่อรายการโทรทัศน์ อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 02 3545730 – 40 ต่อ […]

error: