กทม.เพิ่มความเข้มข้น ดูแลศูนย์เด็กเล็ก-โรงเรียนในสังกัด ถอดบทเรียนกราดยิง

Advertisement 7 ต.ค.2565 นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภูว่า กรุงเทพมหานคร ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง รวมถึงผู้ดูแลเด็ก กรุงเทพมหานครได้มอบให้สำนักเทศกิจประสานกับสำนักงานเขตพื้นที่และสำนักพัฒนาสังคม เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่เทศกิจ ซึ่งปกติออกตรวจพื้นที่เป็นประจำ ให้เพิ่มการตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้เข้มข้นขึ้น พร้อมพูดคุยสอบถามกับผู้ดูแลศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง และซักซ้อมกรณีต้องการความช่วยเหลือ ให้ติดต่อแจ้งเหตุได้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เทศกิจในพื้นที่ Advertisement นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้พิจารณาการฝึกอบรม ทบทวนการรับมือในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการรับมือในสถานการณ์การบุกทำร้ายให้กับศูนย์เด็กเล็กต่อไปด้วย ในส่วนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีมาตรการดำเนินการด้านความปลอดภัย ดังนี้ Advertisement 1.มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตรารักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ทุกโรงเรียน 2.มีเวลาเปิด-ปิดโรงเรียนในทุกวันที่เปิดการเรียนการสอน มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำทางเข้าโรงเรียนเพื่อตรวจตราบุคคลที่เข้าผ่านเข้า-ออก และจะห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้า-ออกในโรงเรียนในช่วงมีการเรียนการสอนโดยเด็ดขาด 3.โรงเรียนซึ่งอยู่ในการดูแลของสำนักงานเขต ปัจจุบันจะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ตำรวจ คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับนักเรียนในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนและเวลาหลังเลิกเรียน 4.โรงเรียนจะมีพื้นที่ปลอดภัย (Safe Zone) ในทุกโรงเรียน สำหรับมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน อาจจะต้องมีการอพยพเคลื่อนย้ายเด็กนักเรียน 5.โรงเรียนจะมีระบบการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน อาทิ สถานีตำรวจในพื้นที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข หน่วยงานทหาร […]

error: