ศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 30 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส. 18มี.ค.-5เม.ย.67

Advertisement Advertisement   ศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ช่างกลโรงงาน (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 10 อัตรา 2. ช่างไฟฟ้า (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 1 อัตรา 3. ช่างโลหะ (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 1 อัตรา 4. ช่างประกอบและจัดปรับปืนใหญ่ (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 4 อัตรา 5. ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 1 อัตรา 6. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 3 อัตรา 7. ช่างซ่อมเครื่องไอน้ํา (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 2 อัตรา 8. พนักงานประกอบรวมกระสุน (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 2 อัตรา […]

error: