ศอ.บต.รับสมัครบรรจุนักวิเคราะห์นโยบายฯ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-12เม.ย.66

Advertisement Advertisement   ศอ.บต.รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี อาศัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ.สะบ้าย้อย, อ.เทพา, อ.จะนะ และ อ.นาทวี) Advertisement สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชั้น 3 กลุ่มงานเยียวยา เลขที่ 318 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทร.0-7325-7005 บัดนี้-12เม.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศอ.บต.รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 20-31ต.ค.65

  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา 1. พนักงานช่างเทคนิค 2 ตำแหน่ง ปวส./อนุปริญญา ทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม ช่างเครื่องกล ก่อสร้าง และช่างยนต์ 2. พนักงานประจำสำนักงาน 4 ตำแหน่ง ปวส./อนุปริญญา ทางการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การจัดการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ 3. พนักงานการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ตำแหน่ง ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัคร 20-31ต.ค.65 […]

(สมัครออนไลน์)ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 7-17ส.ค.61

    ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป พนักงานการเงินและบัญชี 5 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท : ได้รับ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ พนักงานประจำสำนักงาน 4 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท : ได้รับ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือการจัดการ พนักงานช่างเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท : ได้รับ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือการจัดการ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://sbpac.thaijobjob.com ภายในวันที่ 7-17 ส.ค.61  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สมัครออนไลน์)ศอ.บต.รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี15พ.ย.-14ธ.ค.60

    ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 4 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ 3. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา  4 .นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : […]

error: