ศูนย์อนามัยที่ 2 จ.สระบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 13 ก.พ.57)

Advertisement ศูนย์อนามัยที่ 2 จ.สระบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 13 ก.พ.57 Advertisement 1.ชื่อตำแหน่ง : เภสัชกร อัตราเงินเดือน : 20,540 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่้ำกว่านี้ทางเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้น 1 หรือได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเภสัชศาสตร์ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรศึกษาตอนปลายและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรม Advertisement 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี […]

error: