ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ฯ ลำปาง รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ วุฒิ ป.ตรี 10-14ก.ค.66

Advertisement Advertisement   ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เคมี จุลชีววิทยา ชีววิทยา ชีวเคมี วิชาการศึกษาทางเคมี หรือทางชีววิทยา สาธารณสุขศาสตร์ ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล Advertisement สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 122 หมู่ 8 ถ.จามเทวี ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ภายใน 10-14ก.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: