ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ มข. รับสมัครเจ้าหน้าที่บุคคล วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-16ก.ย.65

Advertisement Advertisement   ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท / เดือน Advertisement – วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติ สารสนเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือรัฐศาสนศาสตร์ – มีบุคลิกภาพดี มีทักษะการติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ – มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office, Internet และการสืบค้น ได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ด้านงานเอกสาร ธุรการ และการจัดการข้อมูล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – ไม่มีปัญหาด้านที่พักอาศัย สามารถทำงานนอกเวลาราชการในกรณีงานเร่งด่วน – สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ส่งประวัติ […]

error: