ศูนย์หม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร

Advertisement Advertisement   ศูนย์หม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร ตั้งแต่วันที่ 22-28 ธันวาคม 2564 กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ต่อ จากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ด้านการเกษตร Advertisement วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง ทางเว็บไซต์ศูนย์หม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด https://www.qsds.go.th/newqsscret หัวข้อรับสมัครงาน และเว็บไซต์กรมหม่อน ไหม https://www.qsds.go.th หัวข้อประกาศ หรือกรอกใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ๆ ร้อยเอ็ด ทั้งนี้ ต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ […]

error: