ศูนย์หม่อนไหมฯ นครราชสีมา รับสมัครบรรจุนักวิชาการโรคพืช ป.ตรี

Advertisement Advertisement   ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งนักวิชาการโรคพืช 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านเกษตรศาสตร์ ในสาขา โรคพืช, อารักขาพืช, การจัดการศัตรูพืช หรือได้หน่วยกิตวิชาด้านโรคพืชไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต Advertisement ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ htps://qsds.go.th /newqssenmk/หัวข้อรับสมัครงาน และขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา เลขที่ 1883 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 25-31 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 044-214102 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: