ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี สมัครด้วยตนเองบัดนี้-25ก.ย.66

Advertisement Advertisement   ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา อัตราเงินเดือน เดือนละ 8,340 บาท และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 6,660 บาท รวม 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ Advertisement สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ งานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053 245361 ต่อ 111 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 กันยายน 2566 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลฯ รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-22ส.ค.66

  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,340 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 6,660 บาท รวม 15,000 บาท ต่อเดือน ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 เลขที่ 222 หมู่ที่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 0 4531 4216 บัดนี้-22ส.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 รับสมัคร จนท.การเงิน วุฒิ ปวส.

  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มีนาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพ อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวส. ค่าจ้างเดือนละ 7,460 บาท และ เงินเพิ่มค่าครองชีพ จำนวน 2,540 บาท คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าในสาขาวิชา การบัญชี การเงินและการธนาคาร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 เลขที่ 333 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน […]

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา

  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ตุลาคม 2564 รับสมัครพนักงานจ้างเหมา โครงการส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ปีงบประมาณ 2565 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาพืชไร่ พืชสวนหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ตำแหน่งพนักงานการเกษตร 3 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เบอร์โทรศัพท์ 0 3834 1981 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: