ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานผลิตทดลอง วุฒิ ปวช. บัดนี้-24ก.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานผลิตทดลอง (สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 9,400 บาท (ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ – เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) Advertisement – สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัด 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร ๐-๒๔๔๑-๙๓๔๒ ต่อ ๑๐๓ หรือดู ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nlac.mahidol.ac.th ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: