สำนักงาน ก.พ. ประกาศผลสอบภาค ก ปี2665 แล้ว เช็คได้เลย!

Advertisement จากทีทาง สำนักงาน ก.พ. ได้เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 ในวันที่ 20 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2565 และได้ทำการจัดสอบในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมานั้น ทาง สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 ให้ทราบในวันที่ 20 มกราคม 2566 Advertisement ศูนย์สอบ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา  วิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่าน ก.พ. 2565 Advertisement 1. ผู้สอบสามารถดูผลคะแนนสอบได้ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป […]

error: