ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) รับสมัครพนักงานโยธา วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

Advertisement Advertisement   กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งพนักงานโยธา 1 อัตรา สังกัดศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) ได้รับวุฒิ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ (2) ได้รับวุฒิ ปวท.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ (3) ได้รับวุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนด ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ (4) ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ (1) – (3) ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้อง กับตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี Advertisement ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามข้อ (1) – (3) ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิชาทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิค- […]

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) รับสมัครพนักงานโยธา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส

  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งพนักงานโยธา 1 อัตรา สังกัด ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) (1) ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ (2) ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน หรือ (3) ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนด ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ (4) ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ (1) – (3) ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้อง กับตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามข้อ (1) – (3) ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิชาทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิค สถาปัตยกรรม ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสารบรรณ […]

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) รับสมัครพนง.คุมเครื่องจักร/โยธา/ไฟฟ้า

  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 1 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. (หรือไม่จำกัดวุฒิ มีประสบการณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี) 2. พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร อัตราว่าง 1 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. (หรือไม่จำกัดวุฒิ มีประสบการณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี) 3. พนักงานโยธา อัตราว่าง 1 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. (หรือไม่จำกัดวุฒิ มีประสบการณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี) *โปรดอ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสารบรรณ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เลขที่ 22 หมู่ 3 ถนนกาญจนาภิเษก ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี บัดนี้-31 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ […]

error: