ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานด้านคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปวส.บัดนี้-21ก.พ.65

Advertisement Advertisement   ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 10-21 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ Advertisement คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะบริหารธุรกิจ (ทุกสาขา) 2. สามารถใช้อคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office อาทิ Microsoft Work , Microsoft Excel,Microsoft Power Point ได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งสามารถ Download driver และ Program ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้ 3. มีความรู้และความสามารถในการพิมพ์หนังสือราชการได้ 4. มีสัญชาติไทย 5. อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี นับถึงวันสมัคร 6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย […]

error: