งบบานปลาย!! วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สร้างอควาเรียม1.4พันล้าน 10ปีไม่เสร็จ ขออีก286ล้าน รมว.ศึกษาฯสั่งเบรก-เตรียมสะสางทุจริต!!

Advertisement   Advertisement เมื่อวันที่ 10 มกราคม ผู้สื่อข่าว จ.สงขลา รายงานว่า ชาวสงขลากำลังจับตาและวิพากษ์วิจารณ์ถึงโครงการสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา หรืออควาเรียม ของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2551 มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2553 ในวงเงินประมาณ 800 ล้านบาท แต่จนถึงขณะนี้ปี 2561 หรือเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว การดำเนินการโครงการกลับยังไม่แล้วเสร็จ อีกทั้งยังมีรายงานใช้งบประมาณไปแล้วไม่น้อยกว่า 1,400 ล้านบาท เริ่มสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551 โครงการก่อสร้างแบ่งเป็น 5 ระยะ กลับถูกทิ้งร้างมานาน กลายเป็นซากก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดสงขลาอย่างมาก ทั้งที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการให้เป็น "แลนด์มาร์ก" และเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของ จ.สงขลา นายกาจบัณฑิต รามมาก ประธานเครือข่ายผู้ปกครองวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ กล่าวว่า ทางเครือข่ายก็มองโครงการนี้มานาน และมีข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ถือเป็นภาพลักษณ์ของ จ.สงขลา และมองว่าเป็นผลเสียต่อรัฐบาลเอง เพราะจนถึงขณะนี้คนในพื้นที่ยังไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดการก่อสร้างจึงไม่เสร็จ ติดปัญหาตรงไหน […]

error: