ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ รับสมัครนักวิชาการเกษตร 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

Advertisement Advertisement   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 เมษายน 2565 ประกาศฉบับที่ 1 รับสมัครงานลูกจ้างโครงการตัวชี้วัดการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ชั่วคราว รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเกษตรศาสตร์ สาขาปฐพีวิทยา 2. สามารถปฏิบัติงานด้านจุลินทรีย์ได้ 3. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 4. สามารถวางแผนงานทดสอบวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลและใช้โปรแกรมทางสถิติได้เป็นอย่างดี 5. สามารถทำงานภาคสนามในการเก็บตัวอย่างดินและพืช เพื่อการวิเคราะห์ได้ 6. สามารถออกแบบงานกราฟฟิคได้ดี 7. มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร อดทน มีน้ำใจ พร้อมในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และมี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี Advertisement ประกาศฉบับที่ 2 […]

error: