ศูนย์ศึกษาอ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี รับสมัครลูกจ้างรายเดือน วุฒิ ม.3-ป.ตรี 16อัตรา บัดนี้-20ก.ค.66

Advertisement Advertisement   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1) นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี 2) เจ้าพนักงานการเกษตร 2 อัตรา คุณวุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี 3) เจ้าพนักงานสัตวบาล 2 จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ปวส./ป.ตรี 4) เจ้าหน้าที่ประมง 2 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 5) คนงาน 10 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 (โปรดอ่านรายละเอียดสาขาวิชาอีกครั้งในเอกสารประกาศ) Advertisement ขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่าใหม่จ.จันทบุรี บัดนี้-20ก.ค.66 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 19.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 […]

error: