ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา บัดนี้-27 ต.ค.64

Advertisement Advertisement   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2564 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ 200 /2564 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1. ตำแหน่งวิศวกรโยธา 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทาง วิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (สาขาโยธา) 2.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ป.ตรี) ออกแบบกราฟฟิก 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ คอมพิวเตอร์กราฟิก การผลิตแอนิเมชั่น Computer Graphics & Multimedia หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง Advertisement 3. ตำแหน่งประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาหรือทางสื่อสารมวลชน […]

error: