ประมงสมุทรปราการ รับสมัครการเงิน-ช่างเครื่องเรือ วุฒิ ปวส.ขึ้นไป บัดนี้-10พ.ค.65

Advertisement Advertisement   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Advertisement เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาการบัญชี ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ ชั้นหนึ่งพิเศษ หรือชั้นหนึ่งพิเศษชำนาญงาน หรือประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ ชั้นหนึ่ง จากกรมเจ้าท่า ขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ เลขที่ 49 ซอยพระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ บัดนี้-10พ.ค.65 ในวันราชการ ภาคเข้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบถามรายละเอียด […]

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (10 – 20 ม.ค.57)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 ม.ค.57 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการประมง อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาดูได้ตามลิ้ง) สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอ่างทอง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (7 – 15 ม.ค.57)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอ่างทอง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 ม.ค.57) ชื่อตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยประมง อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอ่างทอง ตำบลชัยฤทธิ์  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 19 มกราคม 2557 ณ สถานที่รับสมัคร อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (25 ธ.ค.56 – 7 ม.ค.57)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.56 – 7 ม.ค.57 ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราเงินเดือน :11,280 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา :ปวช. สาขาวิชาพณิชยการ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 8 มกราคม 2557 ณ สถานที่รับสมัคร อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (3 – 13 ธ.ค.56)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 13 ธ.ค.56 ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ประมง อัตราเงินเดือน :11,280 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาประมงทะเล สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา ต.ท้ายเมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สอบถามรายละเอียดโทร 076-432212 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (11 – 19 พ.ย.56)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (11 – 19 พ.ย.56) ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการประมง อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาดูได้ตามลิ้ง) สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง หมู่ 10 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร 0-3865-5191 ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมุกดาหาร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (บัดนี้ – 22 ส.ค.56)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมุกดาหาร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (บัดนี้ – 22 ส.ค.56) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมุกดาหาร เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการโดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมุกดาหาร) อัตราเงินเดือน :     9,110 บาท ประเภท :     บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมุกดาหาร ต. บางทรายใหญ่  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 042-639234 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ในวันที่  26 สิงหาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร   อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการ << […]

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (19 – 28 ส.ค.56)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (19 – 28 ส.ค.56) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการโดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี) อัตราเงินเดือน :     9,110 บาท ประเภท :     บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ซ.แจ้งสนิท 1 ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 4 กม. อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-254332 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ในวันที่  29 […]

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง (13 – 21 ส.ค.56)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง (13 – 21 ส.ค.56)   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่ประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่) อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท ประเภท :     เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง สาขาวิชาเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาประมงทะเล สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง จ.กระบี่ โทรศัพท์ 075-662059-62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 22 […]

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.สุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (19 -31 ก.ค.56)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.สุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (19 -31 ก.ค.56)   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง มีรายละเอียดดังนี้ อัตราเงินเดือน :     9,110 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ช่วยปฏิบัติงานด้านประมง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สมัครงานราชการกรมประมง ด้วยตนเองได้ที่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ค่าธรรมเนียมสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 1 ส.ค. 56 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด [highlight]>>อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.สุราษฎร์ธานี[/highlight]

1 2
error: