ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระนอง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประมง วุฒิ ปวช.บัดนี้-11ก.ค.65

Advertisement Advertisement   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง รับสมัครรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,280 บาท วุฒิ ปวช.จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาประมงทะเล Advertisement ขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง เลขที่ 93 หมู่ที่ 3 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 กรกฎาคม 2565 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 077 – […]

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯ รับสมัครพนักงานผู้ช่วยประมง

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง ตั้งแต่วันที่ 4-18 เมษายน 2565 กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,430 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร เลขที่ 127 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 4-18 เมษายน 2565 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – […]

ศูนย์วิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสมุทรสาคร รับสมัครจนท.บันทึกข้อมูล 3-11ก.พ65

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 3-11 กุมภาพันธ์ 2565 กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาพณิชยการ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร เลขที่ 127 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย […]

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ทางทะล ทางสัตววิทยา ทางพันธุศาสตร์ ทางจุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทางเทคโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคโนโลยี ชีวภาพ 2. เจ้าพนักงานประมง 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท […]

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น รับสมัครนักวิทยาศาสตร์

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป. ตรี วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น 222 หมู่ 13 ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น ตั้งแต่ วันที่ 9 – 18 สิงหาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 7 อัตรา (18 – 22 พ.ย.56)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 7 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 พ.ย.56 ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 อัตรา ระดับการศึกษา : ม.ศ.3, ม.3, ม.6 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาคสนาม ด้านการเกษตร และในห้องทดลอง จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ สารเคมีเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลอง ทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการทดลอง 2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ค่าสมัครสอบ […]

error: