ศูนย์วิจัยยางหนองคาย รับสมัครพนักงาน100อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี สมัครด้วยตนเองบัดนี้-5ก.ย.66

Advertisement Advertisement   ศูนย์วิจัยยางหนองคาย รับสมัครจ้างเหมาบริการ 100 อัตรา ประกาศฉบับที่ 1 1) จ้างเหมาบริการทำความสะอาด 2 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิวุฒิการศึกษา/ มีประสบการณ์ 2) จ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อมและตัดหญ้า 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิวุฒิการศึกษา/ มีประสบการณ์ 3) จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 6 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิวุฒิการศึกษา/ มีประสบการณ์ 4) จ้างเหมาพนักงานควบคุมยานพาหนะจำนวน 2 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิวุฒิการศึกษา/ มีประสบการณ์ ขอรับใบสมัคร ได้ที่งานธุรการ แผนกบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยยางหนองคาย อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย หรือดาวโหลดใบสมัครได้ที่ทาง เพจ Facebook : ศูนย์วิจัยยางหนองคาย และต้องยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ณ ศูนย์วิจัยยางหนองคาย บัดนี้-5ก.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ประกาศฉบับที่ 2 1) ปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านวิจัยและพัฒนายางพาราฯ 8 […]

ศูนย์วิจัยยางหนองคาย รับสมัครพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี95อัตรา

  ศูนย์วิจัยยางหนองคาย รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในโครงการด้านวิจัย และพัฒนายางพารา และโครงการด้านการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกร ฯ 1. ปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านวิจัยและพัฒนายางพาราฯ 15,000 บาท/เดือน ป.ตรีด้านการเกษตรและที่เกี่ยวข้อง 12 อัตรา 2. ปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรฯ 15,000 บาท/เดือน ป.ตรีทุกสาขา 4 อัตรา 3. ปฏิบัติงานผู้ช่วยพนักงานการเกษตรด้านวิจัยฯและส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรฯ 12,000 บาท/เดือน ปวส. ทุกสาขา 2 อัตรา 4. ปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยพนักงานการเงินฯ ด้านส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรฯ 11,670 บาท/เดือน ปวส. ด้านการเงินและบัญชี และที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา 5. ปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานสารสนเทศ 9,750 บาท/เดือน ปวช. คอมพิวเตอร์และด้านที่เกี่ยวข้อง 6. ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลด้านส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรฯ 9,750 บาท/เดือน วุฒิ ม.6/ มีประสบการณ์ 7. ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงด้านส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรฯ 9,000 บาท/เดือน […]

ศูนย์วิจัยยางหนองคาย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 68 อัตรา

  ศูนย์วิจัยยางหนองคาย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 68 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กันยายน 2564 ศูนย์วิจัยยางหนองคาย รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาแรงงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 1. ตำแหน่งแรงงานกรีดยาง 17 อัตรา 2. จ้างเหมาบริการทำความสะอาด 2 อัตรา 3. จ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อมและตัดหญ้า 1 อัตรา 4. จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 6 อัตรา 5. จ้างเหมาพนักงานควบคุมยานพาหนะ 1 อัตรา 6. จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานวิจัยด้านยางพารา 28 อัตรา 7. จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการปฏิบัติงานด้านวิจัยและส่งเสริมโครงการฯของศูนย์วิจัยยางหนองคาย 4 อัตรา 8. จ้างเหมาโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการสวนยางตามหลัก GAP 4 อัตรา 9. จ้างเหมาดูแลและบันทึกข้อมูลโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง,โครงการเกษตรแปลงใหญ่ และการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพืชคลุมในสวนยาง 2 อัตรา 10. จ้างเหมาแรงงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง,โครงการเกษตรแปลงใหญ่ และการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพืชคลุมในสวนยาง 3 อัตรา […]

error: