ศูนย์วิจัยพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ รับสมัครเจ้าพนักงานสัตวบาล วุฒิ ปวส.13-21ก.ค.66

Advertisement Advertisement   ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ Advertisement ดาวน์โหลดใบสมัครจาก website : dld.go.th/กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อพนักงานราชการ หรือขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยงานที่สมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ 13-21ก.ค.66 ในวันและเวลาราชการ สามารถติดต่อ สอบถามได้ที่ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ โทร.053-218517 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: