ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่ประมง วุฒิ ปวช.21-29พ.ย.65

Advertisement Advertisement   กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง 1 อัตรา วุฒิ ปวช. จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาประมงทะเล Advertisement ขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21-29พ.ย.65 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 09.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 7731 3599 – 9 ต่อ 11 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: