ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รับสมัครผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ป.ตรี

Advertisement Advertisement   ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน (จ้างเหมารายเดือน) ในตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ จำนวน 3 โครงการ 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชน 3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ข้าวอินทรีย์ Advertisement คุณสมบัติ (1) เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่รับสมัคร (2) การศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรีทางการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้องกับ เกษตรศาสตร์ (3) สุขภาพแข็งแรง (4) มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (5) สามารถปฏิบัติงานภาคสนามได้ อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่เริ่มสัญญา – 30 กันยายน 2566 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร บัดนี้-23กันยายน 2565 […]

error: