ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ ราชบุรี รับสมัครสัตวแพทย์ 13-21ก.ค.66

Advertisement Advertisement   ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการสัตวแพทย์จากสัตวแพทย์สภา มีความสามารถในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี Advertisement ดาวน์โหลกใบสมัครจาก website : dld.go.th/กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อพนักงานราชการ หรือขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยงานที่สมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 13-21ก.ค.66 ในวันและเวลาราชการ สามารถติดต่อ สอบถามได้ที่ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ โทร.032-389379 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: