เริ่มวันนี้! ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ เปิดจองคิว ‘ไฟเซอร์’ เข็มแรกเด็ก 9-11 ปี

Advertisement เริ่มวันนี้! ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ เปิดจองคิว ‘ไฟเซอร์’ เข็มแรกเด็ก 9-11 ปี เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ เพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผยแพร่ข้อความระบุว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เข็มที่ 1 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม) สำหรับเด็กเล็ก อายุช่วง 9-11 ปี (เกิดตั้งแต่ 1 มี.ค.2553-31 ธ.ค.2556) เป็นเด็กที่ศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือนักเรียนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนจากจุดฉีดใดๆ มาก่อน โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในวันที่รับวัคซีน เริ่มลงทะเบียน วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. เริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2565 เข้ารับบริการได้ที่ประตู 1 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. […]

error: