ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-29ธ.ค.65

Advertisement Advertisement   ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานที่ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอย่างใดอย่างหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ Advertisement ขอรับเอกสารสมัครงานและใบเสนอราคาพร้อมทั้งยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อม หลักฐานการสมัคร จำนวน 1 ชุด ได้ที่งานบุคลากร กลุ่มอำนวยการ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ บัดนี้-29ธ.ค.65 ภาคเช้าเวลา 09.00 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.30 น. – 16.00 น. ในวันและเวลา ราชการที่กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ […]

error: