ศูนย์ลงทะเบียนวัคซีน “ธรรมศาสตร์” พัฒนาระบบ วอนจองตามกรอบเวลา

Advertisement หัวหน้าศูนย์ลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19 ธรรมศาสตร์ รังสิต เผยประชาชนโทร.กระหน่ำจอง พร้อมปรับระบบบริการ หลังมีปัญหาสัญญาณสื่อสาร พร้อมขอให้ลงทะเบียนตามกรอบเวลาที่กำหนด ชุดแรกกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นหรือ 7 โรค ชุดสอง กลุ่มอายุ 50 ขึ้นที่เป็นคนไข้ และเจ้าหน้าที่ สุดท้ายประชาชนในพื้นที่ วันที่ 16 พ.ค. 64 ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รังสิต เปิดเผยว่า เพื่อแก้ปัญหาสำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนจองคิววัคซีน COVID-19 ผ่านระบบหมอพร้อมไม่ได้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยความร่วมมือจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ Advertisement จึงได้เปิดศูนย์ลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19 ขึ้น ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รังสิต ให้บริการในรูปแบบของ CALL CENTER ที่มีระบบบริการมากถึง 30 คู่สาย โดยได้เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 14 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา […]

error: