ศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 28มี.ค.-5เม.ย.65

Advertisement Advertisement   ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่ 28 มีนาคม – 5 เมษายน 2565 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง พนักงานควบคุม 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10,430.- บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ Advertisement ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว เลขที่ 99 หมู่ 3 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โทร 02 598 1393 ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม […]

error: