ศูนย์คนพิการบ้านศรีวนาไล รับสมัครพี่เลี้ยง-ผู้ช่วยพยาบาล บัดนี้-2มิ.ย.65

Advertisement Advertisement Advertisement   ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จ.อุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการการให้บริการศูนย์แรกรับคนพิการในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ตำแหน่งพี่เลี้ยง 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 เงินเดือน 9,000 บาท และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 เงินเดือน 9,000 บาท สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-2มิ.ย.65 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.bansriwanalai.com/ban

ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ เปิดรับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 7 พฤศจิกายน 2557 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี ทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 2.นักการตลาด จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 3.ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ (ชาย) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,900 บาท (รวมค่าครองชีพแล้ว) วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ปวช 4.ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ (หญิง) จำนวน 1 […]

error: