ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก นนทบุรี รับสมัครนักพัฒนาสังคม ป.ตรี 3-10ต.ค.65

Advertisement Advertisement   ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สามารถจัดกิจกรรมนอกสถานที่ และไปค้างคืนต่างจังหวัดได้ Advertisement ยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารฯ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี เลขที่ 78/ 78 หมู่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3-10ต.ค.65 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 0 2583 5107 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: