ศูนย์ฝึกเยาวชนเขต11 ลพบุรี รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-16ส.ค.66

Advertisement Advertisement   ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ การบัญชี บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ Advertisement ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี บัดนี้-16ส.ค.66 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: